Selecteer een pagina

Jaarvergadering wijkraad verplaatst naar 16 september

De eerder aangekondigde jaarvergadering van 3 juni is verplaatst naar 16 september.

Dit omdat we in afwachting zijn van enkele belangrijke ontwikkelingen in de komende maanden waarover wij u graag in detail informeren.

Alle inwoners van onze wijk krijgen eind augustus een uitnodiging en agenda.

Wij wensden u alvast een fijne zomervakantie!

Turnkamp HQ-terrein Pinksterweekend

Tensor Turnen Weert organiseert in het pinksterweekend (vrijdag 17 mei t/m maandag 20 mei) het jaarlijks trainingskamp in en rondom de turnhal op het HQ-terrein. Getracht wordt de overlast voor omwonenden tot een minimum te beperken, maar zouden er tijdens het kamp problemen zijn dan kunt u contact opnemen met Daniëlle Driessen 06 51 32 18 66 of Hanneke van Keulen 06 41 19 55 07.

Documentairefilm Bisschoppelijk College

Documentairefilm Bisschoppelijk College

Vier extra voorstellingen filmdocumentaire over Bisschoppelijk College en De Lichtenberg

Vanwege de enorme belangstelling heeft Gotcha Cinema, in overleg met Stadsgidsen Weert en Stichting Behoud de Lichtenberg, vier extra voorstellingen vastgelegd.

Naast de première op 12 april (uitverkocht) wordt de film ook vertoond op:

  • zondag 14 april om 16.15 uur,
  • woensdag 17 april om 20.15 uur.
  • donderdag 18 april om 20.15 uur
  • en zondag 21 april om 16.15 uur.

 

Over de film

Stadgidsen Weert en Stichting Behoud de Lichtenberg hebben in coproductie een filmdocumentaire gemaakt met als titel ‘BC de Campus…tussen droom en werkelijkheid’.

De film is mede tot stand gekomen door financiële ondersteuning van Provisus St. Jozef.

Het idee en scenario zijn van stadsgids Harrie Mennen en de film is geproduceerd door Jo van Geneijgen, bekend van de films over o.a. de Wertha Brouwerij en ‘Leuken, in vroeger jaren’.

De filmdocumentaire van bijna 50 minuten uur gaat op 12 april in première in Gotcha Cinema. 

Kaartjes à € 7,50 zijn te bestellen via www.gotcha-weert.nl of telefonisch 0495-532002. 

 

Trailer

Deze documentaire gaat over de geschiedenis van het Bisschoppelijk College, een van de oudste middelbare scholen van Nederland.  De film biedt een blik op de locaties, het vroegere schoolleven, de architectuur en het veranderende inzicht in wat er in de naoorlogse periode belangrijk werd geacht voor de opgroeiende jeugd.

 

Zie ook trailer ‘BC de Campus…tussen droom en werkelijkheid’: https://youtu.be/9wbr6p63dCg?si=jbW6DS3mkplaM5VY

Verhaal

De film vertelt het verhaal aan de hand van unieke foto’s, filmfragmenten en interviews bijvoorbeeld met oud-leerlingen en medeoprichter van Stichting Behoud de Lichtenberg, Rob Langeslag. Maar ook met Peter Verkennis. Hij bracht Bospop tussen 1985 en 1993 met veel succes naar het openluchttheater. Ook leraren komen voorbij zoals priester-econoom Jules Nabben en docente Margriet Bienemann.

Al met al schetst de film een prachtig tijdsbeeld van de voorbije jaren.

Actueel

Op het ogenblik is er volop discussie over de vraag: wat moet er met de Lichtenberg gebeuren?

De film geeft daar geen uitsluitsel over, maar doet wel een aantal suggesties toegelicht met art impressions van Stichting Behoud de Lichtenberg.

Hoe nu verder? Díe vraag maakt deze film over het verleden zo actueel. Daarnaast is het natuurlijk een feest van herkenning voor oud-leerlingen en personeel; het weerzien met hún oude school en docenten gekleurd met anekdotes uit die tijd.

Kortom een documentaire die ook los van een wandeling het bekijken zéér de moeite waard is.

Bezwaren tegen de grote distributiehallen op het voormalig Philipsterrein, infoavond 29 januari a.s.

Beste wijkbewoners,

Recentelijk is er vergunnig verleend voor de  bouw van 2 grote distributiecentra op het terrein waar voorheen de Philipsfabriek gelegen was. Direct omwonenden maar ook op afstand wonende wijkbewoners vrezen voor grote overlast.

De stichting Kanaalzone 2, groen, veilig en gezond organiseert een informatieavond over de voorgenomen plannen en de mogelijkheid hier op die avond bezwaar tegen te kunnen aantekenen. Onderstaand de uitnoding van deze stichting.

Beste Buurtbewoners ,

Velen onder u zijn boos over het verlenen van de vergunning voor de bouw van de 2 mega loodsen op het voormalige Philips terrein .

Enerzijds omdat die grote hoge loodsen niet passen in deze groene omgeving, anderzijds vanwege de verkeersproblematiek die het gebruik van deze loodsen met zich mee zal brengen en waar heel Weert last van krijgt. 

Ook zijn er veel mensen boos omdat het eens moet ophouden met de verdozing van onze omgeving. 

De gemeenteraad vindt dat die dozen hier niet kunnen, maar het college van B&W heeft toch vergunning verleend.

Daarom hebben we als Stichting een jurist ingeschakeld die ons gaat helpen met het indienen van een pittig bezwaarschrift.

Maar bezwaar indienen is niet alleen iets voor de Stichting, u kunt dat ook!

Het is belangrijk dat de gemeente veel signalen krijgt van burgers.

Voor veel mensen zal het de eerste keer zijn dat ze een bezwaar indienen. Wij willen u daar graag bij helpen.

U bent van harte uitgenodigd op maandag 29 januari om 19:30 uur voor een informatieavond over bezwaarmogelijkheden in  partycentrum de Sluis.

Wij willen u graag vertellen wat er precies staat te gebeuren op Kanaalzone 2 en hoe u daartegen bezwaar kunt maken.

Zo’n bezwaar maken kost u niets, en is laagdrempelig. U hoeft er alleen voor te zorgen dat u tijdig uw bezwaar aflevert op het gemeentehuis.

Dus: kom op 29 januari naar partycentrum de Sluis! We beginnen om 19:30 uur. Inloop vanaf 19:00 uur.

Namens het bestuur van de Stichting Kanaalzone 2, Groen,Veilig en Gezond,

Harry  Suilen,
secretaris / penningmeester

‘Schoonmaakactie’ Boshoverbeek

De stichting Kanaalzone 2, die zich o.a. inzet om de geplande mega-magazijnen op het voormalig Philipsterrein tegen te houden, wil ook op andere wijze een positieve bijdrage aan de buurt leveren.

Daarom organiseert zij een schoonmaakactie in de buurt.

“We dachten dat als we met zijn allen, volwassenen en zeker ook de kinderen, een uurtje of wat in de buurt rond lopen om zwerfafval te ruimen, er veel geruimd is en de buurt er weer pico bello uitziet. Daarbij hebben we de volgende straten in gedachten: Nobellaan – Uilenweg – Boshoverbeek – Asserlaan – Lorentzlaan- Debijelaan- Neelkensbeemd-Scholtissenhofstraat- Henri Dunantstraat en Kazernelaan vanaf Nobellaan tot Henri Dunantstraat.

We hebben daarvoor  zaterdag 13 januari van 10 uur tot uiterlijk 12 uur op het oog. We komen samen op de hoek Boshoverbeek – Uilenweg. De gemeente heeft toegezegd dat we afvalprikkers kunnen lenen. Om te weten met hoeveel personen we aan de slag kunnen, graag opgeven vóór woensdag 10 januari 17:00 uur, zodat we weten hoeveel prikkers we kunnen gaan lenen bij de gemeente. 

Dus geef je op bij mij en kom massaal zwerfvuil ruimen op zaterdag de 13e!

Harry  Suilen,
secretaris / penningmeester stichting kanaalzone 2 Groen, Veilig en Gezond”

06 37 32 71 67  of  via stichtingkanaalzone2@ziggo.nl

 

Wijkschouw 11 januari 2024

De jaarlijkse wijkschouw vindt plaats op donderdag 11 januari van 13.30 tot ca. 16.00 uur. Verzamelpunt is het parkeerterrein van HQ aan de Nelissenhofweg.

Veel buurtbewoners hebben een aandachtspunt gemeld. Dit kan zijn op het gebied van openbaar groenbeheer, verkeersveiligheid of sociale veiligheid, overlast etc. Als u nog een besprekingspunt wilt aandragen, doe het dan vóór woensdag 10 januari via info@wijkraadronddekazerne.nl.

Buurtgezinnen, opvoeden dat doen we samen

Buurtgezinnen, opvoeden dat doen we samen

In ieder gezin zit het weleens tegen en soms stapelen problemen zich op. Bijvoorbeeld door een echtscheiding, door ziekte van één van de ouders of door een kind dat extra zorg nodig heeft. Dat vraagt veel van ouders. Met tijdig een steuntje in de rug kan de last van ouders wat verlicht worden en kunnen de kinderen wat extra aandacht krijgen. Dat is de kern van Buurtgezinnen!

Lees meer door hier te klikken

Petitie tegen megaloodsen in Kanaalzone 2

Het zal u niet ontgaan zijn dat er een ongewenste ontwikkeling plaats vindt op het industrieterrein waar ooit de Philips-vestiging gesitueerd was. Het plan is hier 2 supergrote ‘warehouses’ te bouwen. (zie het artikel in de wijkkrant van deze zomer). Naast een ongewenste verdozing van het landschap – zoals we dit helaas langs vele snelwegen aantreffen –  en de hiermee gepaard gaande dramatische achteruitgang van het uit/aanzicht van aanwonenden, is de forse toename van het aantal verkeersbewegingen over hierop niet toegeruste verbindingswegen een groot punt van zorg. Deze ontwikkeling is een enorme aanslag op onze leefomgeving, niet alleen in de aangrenzende buurten maar ook op de verkeerssituatie in andere delen van Weert.

Aanwonenden hebben zich verenigd in de Stichting Kanaalzone 2 en zijn op diverse fronten actief om deze ontwikkeling te stoppen. Zo hebben zij ook een petitie gestart om zoveel mogelijk steun uit de wijk en aangrenzende stadsdelen en dorpen te genereren.

Wij ondersteunen dit initiatief van harte en door hier te klikken vindt u de QR-code en link naar de petitie.

Bij het plaatsen van dit bericht hadden al 1190  personen de petitie getekend!