Selecteer een pagina
Buurtgezinnen, opvoeden dat doen we samen

Buurtgezinnen, opvoeden dat doen we samen

In ieder gezin zit het weleens tegen en soms stapelen problemen zich op. Bijvoorbeeld door een echtscheiding, door ziekte van één van de ouders of door een kind dat extra zorg nodig heeft. Dat vraagt veel van ouders. Met tijdig een steuntje in de rug kan de last van ouders wat verlicht worden en kunnen de kinderen wat extra aandacht krijgen. Dat is de kern van Buurtgezinnen!

Lees meer door hier te klikken

Petitie tegen megaloodsen in Kanaalzone 2

Het zal u niet ontgaan zijn dat er een ongewenste ontwikkeling plaats vindt op het industrieterrein waar ooit de Philips-vestiging gesitueerd was. Het plan is hier 2 supergrote ‘warehouses’ te bouwen. (zie het artikel in de wijkkrant van deze zomer). Naast een ongewenste verdozing van het landschap – zoals we dit helaas langs vele snelwegen aantreffen –  en de hiermee gepaard gaande dramatische achteruitgang van het uit/aanzicht van aanwonenden, is de forse toename van het aantal verkeersbewegingen over hierop niet toegeruste verbindingswegen een groot punt van zorg. Deze ontwikkeling is een enorme aanslag op onze leefomgeving, niet alleen in de aangrenzende buurten maar ook op de verkeerssituatie in andere delen van Weert.

Aanwonenden hebben zich verenigd in de Stichting Kanaalzone 2 en zijn op diverse fronten actief om deze ontwikkeling te stoppen. Zo hebben zij ook een petitie gestart om zoveel mogelijk steun uit de wijk en aangrenzende stadsdelen en dorpen te genereren.

Wij ondersteunen dit initiatief van harte en door hier te klikken vindt u de QR-code en link naar de petitie.

Bij het plaatsen van dit bericht hadden al 1190  personen de petitie getekend!

24 augustus Viering onafhankelijkheid Oekraïne

Op 24 augustus zal wederom herdacht worden dat Oekraine sinds 1991 onafhankelijk is geworden.

Vorig jaar hebben Punt Welzijn en Ed Snaphaan dat met hun en gastgezinnen gevierd met een Heilige Mis en een bijeenkomst voor gasten Oekraine en belangstellende inwoners van Weert.

Daar nu de meeste gasten uit Oekraine verblijven op de kazerne hebben zij besloten deze viering op donderdag 24 augustus plaats te laten vinden in de theaterzaal van de kazerne.

Medewerking zal worden verleend door het VrijeTijdsOrkest die o.a het volkslied Oekraine zullen uitvoeren, verder zal het Weerter Mannenkoor optreden en ook Illusionist Martijn Tullemans  zal een optreden verzorgen waarbij de kinderen een rol spelen bij diverse trucs. Daarnaast zullen de kinderen die op de school van de kazerne zitten enkele liedjes en dansjes uitvoeren.

Ook belangstellenden uit Weert zijn van harte welkom en derhalve verzoeken zij iedereen om aan te geven met hoeveel volwassenen en kinderen u zult komen zodat er gericht ingekocht kan worden.

De voorstelling in het Theater van de voormalige Van Horne kazerne begint om 14.00 uur en duurt tot ca. 17.00 uur.

Meldt u aan – onder vermelding van uw naam en met hoeveel volwassenen en hoeveel kinderen u komt – via een email aan edsnaphaan@home.nl of via een briefje achter te laten bij de vestiging van Punt Welzijn op de kazerne.

Aanmelden kan tot 15 augustus aanstaande!

Extra opvang Oekraïense vluchtelingen

Vandaag werd bekend dat er extra opvang voor Oekraïense vluchtelingen op de voormalige kazerne gerealiseerd zal gaan worden. De Gemeente Weert heeft daartoe een voormalig legeringsgebouw bij Horne Quartier gehuurd tot eind 2024.

Lees hier de informatiebrief van de Gemeente aan de direct aanwonenden en lees hier het artikel van dagblad De Limburger van 27 juli.

Wijkschouw herfst 2023

Ook dit jaar wordt er weer een wijkschouw gehouden. Wij moeten nog een datum vastleggen in overleg met de vertegenwoordigers van de gemeente Weert. Deze zullen we dan ook op deze website vermelden

Wat is een wijkschouw?

Samen met bewoners en vertegenwoordigers van de Gemeente maken we een rondgang door de wijk. We staan stil op die plekken waar een bewoner een opmerking/verzoek ingestuurd heeft met betrekking tot openbaar groen, verkeersveiligheid, sociale veiligheid, onderhoud van wegen etc. Ter plaatse wordt besproken wat er mogelijk aan gedaan kan worden (of waarom er niets aan gedaan kan worden) en hoe dat dit georganiseerd gaat worden. We nodigen diegenen die iets ingestuurd hebben dan ook altijd uit om hierbij aanwezig te zijn en haar/zijn verzoek nader toe te lichten.

U kunt nu al uw opmerkingen, ideeën of klachten insturen naar info@wijkraadronddekazerne.nl

Als u klachten heeft over openbare verlichting, hinderlijke struiken, afval of gevaarlijke situaties kunt u deze ook direct melden via een melding openbare ruimte https://www.weert.nl/melding. klik hier