Selecteer een pagina
Documentairefilm Bisschoppelijk College

Documentairefilm Bisschoppelijk College

Vier extra voorstellingen filmdocumentaire over Bisschoppelijk College en De Lichtenberg

Vanwege de enorme belangstelling heeft Gotcha Cinema, in overleg met Stadsgidsen Weert en Stichting Behoud de Lichtenberg, vier extra voorstellingen vastgelegd.

Naast de première op 12 april (uitverkocht) wordt de film ook vertoond op:

  • zondag 14 april om 16.15 uur,
  • woensdag 17 april om 20.15 uur.
  • donderdag 18 april om 20.15 uur
  • en zondag 21 april om 16.15 uur.

 

Over de film

Stadgidsen Weert en Stichting Behoud de Lichtenberg hebben in coproductie een filmdocumentaire gemaakt met als titel ‘BC de Campus…tussen droom en werkelijkheid’.

De film is mede tot stand gekomen door financiële ondersteuning van Provisus St. Jozef.

Het idee en scenario zijn van stadsgids Harrie Mennen en de film is geproduceerd door Jo van Geneijgen, bekend van de films over o.a. de Wertha Brouwerij en ‘Leuken, in vroeger jaren’.

De filmdocumentaire van bijna 50 minuten uur gaat op 12 april in première in Gotcha Cinema. 

Kaartjes à € 7,50 zijn te bestellen via www.gotcha-weert.nl of telefonisch 0495-532002. 

 

Trailer

Deze documentaire gaat over de geschiedenis van het Bisschoppelijk College, een van de oudste middelbare scholen van Nederland.  De film biedt een blik op de locaties, het vroegere schoolleven, de architectuur en het veranderende inzicht in wat er in de naoorlogse periode belangrijk werd geacht voor de opgroeiende jeugd.

 

Zie ook trailer ‘BC de Campus…tussen droom en werkelijkheid’: https://youtu.be/9wbr6p63dCg?si=jbW6DS3mkplaM5VY

Verhaal

De film vertelt het verhaal aan de hand van unieke foto’s, filmfragmenten en interviews bijvoorbeeld met oud-leerlingen en medeoprichter van Stichting Behoud de Lichtenberg, Rob Langeslag. Maar ook met Peter Verkennis. Hij bracht Bospop tussen 1985 en 1993 met veel succes naar het openluchttheater. Ook leraren komen voorbij zoals priester-econoom Jules Nabben en docente Margriet Bienemann.

Al met al schetst de film een prachtig tijdsbeeld van de voorbije jaren.

Actueel

Op het ogenblik is er volop discussie over de vraag: wat moet er met de Lichtenberg gebeuren?

De film geeft daar geen uitsluitsel over, maar doet wel een aantal suggesties toegelicht met art impressions van Stichting Behoud de Lichtenberg.

Hoe nu verder? Díe vraag maakt deze film over het verleden zo actueel. Daarnaast is het natuurlijk een feest van herkenning voor oud-leerlingen en personeel; het weerzien met hún oude school en docenten gekleurd met anekdotes uit die tijd.

Kortom een documentaire die ook los van een wandeling het bekijken zéér de moeite waard is.

‘Schoonmaakactie’ Boshoverbeek

De stichting Kanaalzone 2, die zich o.a. inzet om de geplande mega-magazijnen op het voormalig Philipsterrein tegen te houden, wil ook op andere wijze een positieve bijdrage aan de buurt leveren.

Daarom organiseert zij een schoonmaakactie in de buurt.

“We dachten dat als we met zijn allen, volwassenen en zeker ook de kinderen, een uurtje of wat in de buurt rond lopen om zwerfafval te ruimen, er veel geruimd is en de buurt er weer pico bello uitziet. Daarbij hebben we de volgende straten in gedachten: Nobellaan – Uilenweg – Boshoverbeek – Asserlaan – Lorentzlaan- Debijelaan- Neelkensbeemd-Scholtissenhofstraat- Henri Dunantstraat en Kazernelaan vanaf Nobellaan tot Henri Dunantstraat.

We hebben daarvoor  zaterdag 13 januari van 10 uur tot uiterlijk 12 uur op het oog. We komen samen op de hoek Boshoverbeek – Uilenweg. De gemeente heeft toegezegd dat we afvalprikkers kunnen lenen. Om te weten met hoeveel personen we aan de slag kunnen, graag opgeven vóór woensdag 10 januari 17:00 uur, zodat we weten hoeveel prikkers we kunnen gaan lenen bij de gemeente. 

Dus geef je op bij mij en kom massaal zwerfvuil ruimen op zaterdag de 13e!

Harry  Suilen,
secretaris / penningmeester stichting kanaalzone 2 Groen, Veilig en Gezond”

06 37 32 71 67  of  via stichtingkanaalzone2@ziggo.nl

 

Wijkschouw 11 januari 2024

De jaarlijkse wijkschouw vindt plaats op donderdag 11 januari van 13.30 tot ca. 16.00 uur. Verzamelpunt is het parkeerterrein van HQ aan de Nelissenhofweg.

Veel buurtbewoners hebben een aandachtspunt gemeld. Dit kan zijn op het gebied van openbaar groenbeheer, verkeersveiligheid of sociale veiligheid, overlast etc. Als u nog een besprekingspunt wilt aandragen, doe het dan vóór woensdag 10 januari via info@wijkraadronddekazerne.nl.

Trainingsstage Tensor in Pinksterweekend

Tijdens het Pinksterweekend organiseert Tensor Turnen Weert een trainingsstage. De wedstrijdgroep verblijft van vrijdagavond tot maandagochtend in tentjes op het voormalige kazerneterrein. Het betreft voornamelijk trainingen en groepsactiviteiten waarbij de overlast voor de aanwonenden tot een minimum beperkt zal worden. Zie hier de brief van Tensor en de gedurende het weekend bereikbare telefoonnummers van de organisatie.