Selecteer een pagina

Gratis Cursus Reanimeren 6 maart a.s.

Als elke seconde telt……

Met een AED (Automatische Externe Defibrillator) in de buurt kan een mensenleven gered worden.

In onze wijk zijn er al 4 openbare AED’s beschikbaar. Wij zijn voornemens een 5e apparaat aan de Dijkerhof nr. 2 te plaatsen. Maar dan zijn er wel vrijwilligers in de omgeving nodig die een dergelijke AED kunnen bedienen.

Daarvoor ontvangt u een (gratis) cursus en bent u bereid zich te laten registreren opdat u in geval van nood in uw directe omgeving opgeroepen kunt worden.

De cursus vindt plaats op vrijdagavond 6 maart a.s. van 19.00 – 20.30 uur in het clubgegebouw van duikvereniging ‘De Peddemoeek’, Kazernelaan 113 A.

Meldt u aan via de email van de wijkraad: info@wijkraadronddekazerne.nl

 

College wijst verzoek voor verlenging AZC af

Het college van burgemeester en wethouders heeft een verzoek tot verlenging van het AZC aan de Kazernelaan in Weert afgewezen. Het COA had dit verzoek ingediend omdat het huidige contract in september 2020 afloopt en het COA op zoek is naar voldoende bedden om de vluchtelingenstroom op te vangen.

Eerder gemaakte afspraken
Het college laat weten begrip te hebben voor de situatie en begrijpt dat het COA deze vraag aan de gemeente Weert stelt. Desondanks is het college van mening dat er niet teruggekomen moet worden op het eerder genomen besluit. De gemeente Weert heeft 5 jaar geleden haar verantwoordelijkheid genomen. Daarbij is nadrukkelijk met het COA en de inwoners van Weert afgesproken dat de overeenkomst na 5 jaar eindigt.

COA zoekt bedden
Het COA heeft de gemeente Weert laten weten een tekort te hebben van het aantal opvanglocaties. Zij staan weer op het punt om mensen op te gaan vangen in grote evenementenlocaties. In dat kader heeft het COA de vraag gesteld om het AZC langer op te houden en na te denken over gefaseerde afbouw.

15 september 2020
De bestuursovereenkomst tussen de gemeente Weert en het COA loopt af op 15 september 2020. Op die datum worden de laatste vluchtelingen overgeplaatst. Het COA heeft daarna nog de tijd om de locatie te ontmantelen.

(persbericht van Gemeente Weert, 18 februari 2020)

Aanplant van nieuwe bomen

In het kader van het voornemen van de gemeente Weert om per jaar een substantieel aantal nieuwe bomen te planten, heeft de Commissie Groen van de wijkraad een aantal potentiële locaties met vertegenwoordigers van de gemeente besproken. Vervolgens zijn deze locaties op haalbaarheid onderzocht, bijvoorbeeld op de aanwezigheid van een concentratie van leidingen of op korte termijn geplande infrastructurele werken.

Aanplant-plannen worden uitgewerkt voor de locaties: langs het hek van manage Ehrens aan de Kazernelaan; langs het fietspad bij Lamershof; aan de Hallenhof en aan de Huygenshof. Vanwege geplande infrastructurele werken wordt de aanplant langs de Rembrandtlaan en de Diesterbaan voorlopig uitgesteld.

Ophalen huisvuil tijdens carnaval

In de carnavalsweek wordt het huisvuil op een andere dag opgehaald dan u gewend bent. In dit schema staat op welke dag Renewi uw huisvuil ophaalt.

Normale ophaaldag: Verschuift naar:
Maandag 24 februari Zaterdag 22 februari
Dinsdag 25 februari Woensdag 26 februari
Woensdag 26 februari Donderdag 27 februari
Donderdag 27 februari Vrijdag 28 februari
Vrijdag 28 februari Zaterdag 29 februari

(bron: www.weert.nl)

Snoeionderhoud randbeplanting langs Lozerweg

In de week van 17 februari voert de gemeente Weert snoeionderhoud uit op de Lozerweg aan de grens van het stadswandelpark de IJzeren Man. Hinderlijke beplanting aan de rand van de Lozerweg wordt dan verwijderd. De gemeente heeft meerdere verzoeken gekregen om de beplanting te snoeien, omdat deze het verkeer belemmert. Met het onderhoud zal de beplanting de eerstkomende jaren het verkeer op de Lozerweg niet meer hinderen. (meer…)