Selecteer een pagina

Transformatie MOB-complex naar wonen

Op 4 juni is aan belanghebbenden een nieuwe visie over het toekomstig gebruik van het MOB-complex gepresenteerd. Weliswaar onder voorbehoud: de gemeenteraad moet er nog zijn goedkeuring aan geven. Het voorstel is om er een 40-tal woningen op grote percelen te gaan realiseren. (meer…)

Vervolg aanpak wateroverlast bungalowpark

Vervolg aanpak wateroverlast bungalowpark

31 mei jl. zijn de bewoners van het bungalowpark tijdens een goed bezochte informatieavond bijgepraat over de resultaten van de door de wijkraad geïnitieerde enquete, het onderzoek door Royal Haskoning DHV, de voorkeursvarianten voor de oplossing die nu uitgewerkt gaan worden en het plan van aanpak door de Gemeente Weert.  (meer…)