Selecteer een pagina

Wijkraad Rond de Kazerne

Over de wijkraad

Op 15 januari 2003 is de Stichting Wijkraad rond de Kazerne opgericht met als belangrijkste oogmerk “het bevorderen van de woon- en leefsituatie in de Wijk rond de kazerne en daarbij als bruggenhoofd te dienen in de contacten met de (overheids-) instanties, zulks ter behartiging van de algemene maatschappelijke belangen van de bewoners van de wijk, dit zonder in het recht / de rechten te treden van (groepen) burgers om hun eigen belangen te behartigen”.

Tot de Wijk Rond de Kazerne behoren de buurten:

de Schildersbuurt (inclusief Voorhoeveweg, IJzerenmanweg, Lichtenbergweg, Geurtsvenweg, Lozerweg, Breyvenweg, deel Diesterbaan, Houtelingsweg en een deel van de Dijkerstraat);

de Schrijversbuurt (inclusief Altweerterkapelstraat, Bregterweg, St. Teuniskapelweg en Theunishof);

de Kazernelaan Zuid (ook wel de Hofjes genoemd): deel Kazernelaan, Nelissenhofweg, Parklaan, Hallenhof, Keperhof, Werkmeestershof en Ambachtenhof;

de Boshoverbeek: omsloten door deel Kazernelaan, Havenweg, Hoolstraat, Henri Dunantstraat en Scholtissenhofweg.

Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal van tenminste 5 en ten hoogste zeven leden waarbij alle vier de buurten vertegenwoordigd zijn.

“Het bestuur is verplicht eenmaal per kalenderjaar een vergadering te beleggen waarbij alle bewoners van de wijk, waaronder de leden van de buurtgroepen, de kans krijgen hun wensen kenbaar te maken aan het bestuur en waarbij het bestuur de mogelijkheid heeft haar beleid kenbaar te maken, hetgeen niet belet dat bewoners van de wijk op andere wijze(n) hun ideeën aan het bestuur kenbaar kunnen maken”.

Op dit moment wordt het bestuur gevormd door:

Grad Peeters, voorzitter, Boshoverbeek 42

Frans van Tuel, secretaris, Ambachtenhof 19

Frits Coenen, penningmeester, Debeijelaan 14

Loek Linnartz, adviseur, Kazernelaan 22