Selecteer een pagina

Beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten

U hebt ongetwijfeld vernomen dat in plaats van handhavend op te treden en het verblijf van arbeidsmigranten op het HQ-terrein onmiddellijk te staken, er vooruitlopend op nog definitief vast te stellen nieuw beleid een gedoogbesluit door B&W is genomen. (meer…)

Plannen Park De Lichtenberg

Plannen Park De Lichtenberg

Eerder hebben we onder de kop ‘Inrichting Park De IJzeren Man’ u ge├»nformeerd over de plannen voor de inrichting van het openbare gebied in de omgeving van De Lichtenberg, globaal begrensd door Kazernelaan, Nelissenhofweg, Diesterbaan , Houtelingsweg en Voorhoeveweg.

Inmiddels is een definitieve versie gepubliceerd waarover de Gemeenteraad binnenkort een besluit zal nemen. (meer…)