Selecteer een pagina

U hebt ongetwijfeld vernomen dat in plaats van handhavend op te treden en het verblijf van arbeidsmigranten op het HQ-terrein onmiddellijk te staken, er vooruitlopend op nog definitief vast te stellen nieuw beleid een gedoogbesluit door B&W is genomen.

De wijkraad, en met haar tal van wijkbewoners, hebben hiertegen bezwaar aangetekend. Dit bezwaarschrift kan hier gelezen worden: download pdf.

De beleidsnota is hier te lezen: download pdf.

Wij zijn het om diverse redenen niet eens met dit voorgestelde beleid en al helemaal niet met het feit dat hiermee de mogelijkheid tot het verblijf van maximaal 100 tijdelijke arbeidsmigranten voor onbepaalde tijd op het HQ-terrein geschapen wordt. De overlast gedurende de laatste 9 maanden willen we niet nog eens beleven.

Onze zienswijze kunt u hier lezen, desgewenst downloaden en zelf ondertekend (vóór 24 oktober aanstaande) naar het College van Burgemeesters en Wethouders sturen download pdf.