Selecteer een pagina

Geen geclusterde huisvesting arbeidsmigranten op HQ-terrein

Naar aanleiding van de vele zienswijzen waaruit bleek dat er in de gemeente Weert geen draagvlak is voor de geclusterde huisvesting van arbeidsmigranten in woonwijken, wordt deze optie volledig geschrapt in de betreffende beleidsnota. Hartelijk dank aan alle wijkbewoners die onze zienswijze hebben ondertekend en daarmee hebben bijgedragen aan het behoud van de leefbaarheid in onze wijk en de voortzetting van de hoogwaardige ontwikkeling van het HQ-terrein! (meer…)