Selecteer een pagina

Naar aanleiding van de vele zienswijzen waaruit bleek dat er in de gemeente Weert geen draagvlak is voor de geclusterde huisvesting van arbeidsmigranten in woonwijken, wordt deze optie volledig geschrapt in de betreffende beleidsnota. Hartelijk dank aan alle wijkbewoners die onze zienswijze hebben ondertekend en daarmee hebben bijgedragen aan het behoud van de leefbaarheid in onze wijk en de voortzetting van de hoogwaardige ontwikkeling van het HQ-terrein!

Weliswaar moet de gemeenteraad de gewijzigde beleidsnota nog goedkeuren, maar we hebben goede hoop dat de huisvesting van arbeidsmigranten op het HQ-terrein beëindigd gaat worden en zo de hiermee verbonden overlast in onze wijk ook ophoud.

Lees hier het eindrapport naar aanleiding van de ingediende zienswijzen. download pdf

Zodra de gewijzigde beleidsnota gepubliceerd is, kunt u deze hier lezen.