Selecteer een pagina

Einde gedogen arbeidsmigranten op HQ-terrein

Met de goedkeuring van de nota ‘huisvesting arbeidsmigranten Weert 2018’ door de gemeenteraad op 19 december jl. komt er per 1 januari een einde aan het gedogen van arbeidsmigranten op het HQ-terrein. Vanaf die datum is het voorlopige besluit tot gedogen ten einde, waardoor het verblijf in strijd is met het bestemmingsplan en dient de gemeente handhavend op te treden. (meer…)