Selecteer een pagina

Bezwaren tegen de grote distributiehallen op het voormalig Philipsterrein, infoavond 29 januari a.s.

Beste wijkbewoners,

Recentelijk is er vergunnig verleend voor de  bouw van 2 grote distributiecentra op het terrein waar voorheen de Philipsfabriek gelegen was. Direct omwonenden maar ook op afstand wonende wijkbewoners vrezen voor grote overlast.

De stichting Kanaalzone 2, groen, veilig en gezond organiseert een informatieavond over de voorgenomen plannen en de mogelijkheid hier op die avond bezwaar tegen te kunnen aantekenen. Onderstaand de uitnoding van deze stichting.

Beste Buurtbewoners ,

Velen onder u zijn boos over het verlenen van de vergunning voor de bouw van de 2 mega loodsen op het voormalige Philips terrein .

Enerzijds omdat die grote hoge loodsen niet passen in deze groene omgeving, anderzijds vanwege de verkeersproblematiek die het gebruik van deze loodsen met zich mee zal brengen en waar heel Weert last van krijgt. 

Ook zijn er veel mensen boos omdat het eens moet ophouden met de verdozing van onze omgeving. 

De gemeenteraad vindt dat die dozen hier niet kunnen, maar het college van B&W heeft toch vergunning verleend.

Daarom hebben we als Stichting een jurist ingeschakeld die ons gaat helpen met het indienen van een pittig bezwaarschrift.

Maar bezwaar indienen is niet alleen iets voor de Stichting, u kunt dat ook!

Het is belangrijk dat de gemeente veel signalen krijgt van burgers.

Voor veel mensen zal het de eerste keer zijn dat ze een bezwaar indienen. Wij willen u daar graag bij helpen.

U bent van harte uitgenodigd op maandag 29 januari om 19:30 uur voor een informatieavond over bezwaarmogelijkheden in  partycentrum de Sluis.

Wij willen u graag vertellen wat er precies staat te gebeuren op Kanaalzone 2 en hoe u daartegen bezwaar kunt maken.

Zo’n bezwaar maken kost u niets, en is laagdrempelig. U hoeft er alleen voor te zorgen dat u tijdig uw bezwaar aflevert op het gemeentehuis.

Dus: kom op 29 januari naar partycentrum de Sluis! We beginnen om 19:30 uur. Inloop vanaf 19:00 uur.

Namens het bestuur van de Stichting Kanaalzone 2, Groen,Veilig en Gezond,

Harry  Suilen,
secretaris / penningmeester

‘Schoonmaakactie’ Boshoverbeek

De stichting Kanaalzone 2, die zich o.a. inzet om de geplande mega-magazijnen op het voormalig Philipsterrein tegen te houden, wil ook op andere wijze een positieve bijdrage aan de buurt leveren.

Daarom organiseert zij een schoonmaakactie in de buurt.

“We dachten dat als we met zijn allen, volwassenen en zeker ook de kinderen, een uurtje of wat in de buurt rond lopen om zwerfafval te ruimen, er veel geruimd is en de buurt er weer pico bello uitziet. Daarbij hebben we de volgende straten in gedachten: Nobellaan – Uilenweg – Boshoverbeek – Asserlaan – Lorentzlaan- Debijelaan- Neelkensbeemd-Scholtissenhofstraat- Henri Dunantstraat en Kazernelaan vanaf Nobellaan tot Henri Dunantstraat.

We hebben daarvoor  zaterdag 13 januari van 10 uur tot uiterlijk 12 uur op het oog. We komen samen op de hoek Boshoverbeek – Uilenweg. De gemeente heeft toegezegd dat we afvalprikkers kunnen lenen. Om te weten met hoeveel personen we aan de slag kunnen, graag opgeven vóór woensdag 10 januari 17:00 uur, zodat we weten hoeveel prikkers we kunnen gaan lenen bij de gemeente. 

Dus geef je op bij mij en kom massaal zwerfvuil ruimen op zaterdag de 13e!

Harry  Suilen,
secretaris / penningmeester stichting kanaalzone 2 Groen, Veilig en Gezond”

06 37 32 71 67  of  via stichtingkanaalzone2@ziggo.nl

 

Wijkschouw 11 januari 2024

De jaarlijkse wijkschouw vindt plaats op donderdag 11 januari van 13.30 tot ca. 16.00 uur. Verzamelpunt is het parkeerterrein van HQ aan de Nelissenhofweg.

Veel buurtbewoners hebben een aandachtspunt gemeld. Dit kan zijn op het gebied van openbaar groenbeheer, verkeersveiligheid of sociale veiligheid, overlast etc. Als u nog een besprekingspunt wilt aandragen, doe het dan vóór woensdag 10 januari via info@wijkraadronddekazerne.nl.

Buurtgezinnen, opvoeden dat doen we samen

Buurtgezinnen, opvoeden dat doen we samen

In ieder gezin zit het weleens tegen en soms stapelen problemen zich op. Bijvoorbeeld door een echtscheiding, door ziekte van één van de ouders of door een kind dat extra zorg nodig heeft. Dat vraagt veel van ouders. Met tijdig een steuntje in de rug kan de last van ouders wat verlicht worden en kunnen de kinderen wat extra aandacht krijgen. Dat is de kern van Buurtgezinnen!

Lees meer door hier te klikken