Selecteer een pagina
Reactie wijkraad op Gebiedsvisie Horne Kwartier

Reactie wijkraad op Gebiedsvisie Horne Kwartier

Ruim 40 reacties hebben we mogen ontvangen op onze oproep uw mening over de presenteerde gebiedsvisie met ons te delen. De reacties waren begrijpelijkerwijze zeer divers. Toch hebben we ook een een aantal breed gedragen opvattingen kunnen vaststellen, welke wij vandaag in een brief aan de raadsfracties van de Gemeenteraad hebben meegedeeld. Klik hier voor de brief.

Voor uw informatie: inmiddels is er ook een uitgebreid document van de plannenmakers over de gebiedsvisie openbaar geworden. Dit document overtreft echter de maximale omvang voor onze website. Vandaar dat wij hier de link met de gemeentelijke website opnemen:  https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/College-van-B-W/2021/02-november/10:00 onder agendapunt 10.

Op 1 december zal de gebiedsvisie besproken worden in de raadscommissie Ruimte en Economie, gevolgd door een stemming op 15 december in de Gemeenteraad.

 

Informatie ontwikkeling HQ-terrein

Voor de herontwikkeling van het voormalige kazerneterrein is HQ een samenwerking aan gegaan met Novaform Vastgoedontwikkeling en is ook de Gemeente Weert in dit proces betrokken.

Op 13 januari aanstaande is hierover een informatieavond op het stadhuis, 17 januari staat voor geïnteresseerden een rondleiding op het programma en op 27 januari wordt een workshop georganiseerd om mee te denken over de mogelijke invulling van het terrein. Ik klik hier voor de uitnodiging voor deze bijeenkomsten.

U kunt zich aanmelden via e-mail naar weertwest@weert.nl of telefonisch via Birgit Eggelen op 0495 – 575341. Graag aangeven voor welke dag(en) u zich wilt aanmelden.

Werkzaamheden Voorhoeveweg, IJzerenmanweg en weg naar Boostenzalen

Werkzaamheden Voorhoeveweg, IJzerenmanweg en weg naar Boostenzalen

De gemeente Weert laat werk uitvoeren aan de Voorhoeveweg, IJzerenmanweg en de weg naar de Boostenzalen. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd en starten op woensdag 6 maart. Naar verwachting is het werk vrijdag 19 april klaar. Ter plekke sluit de aannemer de weg af om veilig te kunnen werken. Het verkeer wordt dan omgeleid. Bedrijven en woningen blijven zoveel mogelijk bereikbaar. (meer…)

Werkzaamheden Voorhoeveweg, IJzerenmanweg en weg naar Boostenzalen

Plannen Park De Lichtenberg

Eerder hebben we onder de kop ‘Inrichting Park De IJzeren Man’ u geïnformeerd over de plannen voor de inrichting van het openbare gebied in de omgeving van De Lichtenberg, globaal begrensd door Kazernelaan, Nelissenhofweg, Diesterbaan , Houtelingsweg en Voorhoeveweg.

Inmiddels is een definitieve versie gepubliceerd waarover de Gemeenteraad binnenkort een besluit zal nemen. (meer…)

Transformatie MOB-complex naar wonen

Op 4 juni is aan belanghebbenden een nieuwe visie over het toekomstig gebruik van het MOB-complex gepresenteerd. Weliswaar onder voorbehoud: de gemeenteraad moet er nog zijn goedkeuring aan geven. Het voorstel is om er een 40-tal woningen op grote percelen te gaan realiseren. (meer…)