Selecteer een pagina
Plannen Park De Lichtenberg

Plannen Park De Lichtenberg

Eerder hebben we onder de kop ‘Inrichting Park De IJzeren Man’ u ge├»nformeerd over de plannen voor de inrichting van het openbare gebied in de omgeving van De Lichtenberg, globaal begrensd door Kazernelaan, Nelissenhofweg, Diesterbaan , Houtelingsweg en Voorhoeveweg.

Inmiddels is een definitieve versie gepubliceerd waarover de Gemeenteraad binnenkort een besluit zal nemen. (meer…)

Transformatie MOB-complex naar wonen

Op 4 juni is aan belanghebbenden een nieuwe visie over het toekomstig gebruik van het MOB-complex gepresenteerd. Weliswaar onder voorbehoud: de gemeenteraad moet er nog zijn goedkeuring aan geven. Het voorstel is om er een 40-tal woningen op grote percelen te gaan realiseren. (meer…)