Selecteer een pagina

Eerder hebben we onder de kop ‘Inrichting Park De IJzeren Man’ u ge├»nformeerd over de plannen voor de inrichting van het openbare gebied in de omgeving van De Lichtenberg, globaal begrensd door Kazernelaan, Nelissenhofweg, Diesterbaan , Houtelingsweg en Voorhoeveweg.

Inmiddels is een definitieve versie gepubliceerd waarover de Gemeenteraad binnenkort een besluit zal nemen.

Helaas komt de opzet van het ‘ontwikkelkader Weert -West’ , gepresenteerd in januari en september 2016, in de nieuwe plannen slechts ten dele terug. Zo wordt de eerder aangegeven uitgebreide structuur van wandel- en fietspaden niet gerealiseerd en blijven de huidige wegen gehandhaafd. De wijkraad heeft ook haar bedenkingen over de parkeeroverlast bij grote evenementen.

Het definitief ontwerp kan hier worden opgevraagd: download pdf

Het bijbehorende raadsvoorstel is hier te lezen: download pdf