Selecteer een pagina

Jaarvergadering wijkraad verplaatst naar 16 september

De eerder aangekondigde jaarvergadering van 3 juni is verplaatst naar 16 september.

Dit omdat we in afwachting zijn van enkele belangrijke ontwikkelingen in de komende maanden waarover wij u graag in detail informeren.

Alle inwoners van onze wijk krijgen eind augustus een uitnodiging en agenda.

Wij wensden u alvast een fijne zomervakantie!

Turnkamp HQ-terrein Pinksterweekend

Tensor Turnen Weert organiseert in het pinksterweekend (vrijdag 17 mei t/m maandag 20 mei) het jaarlijks trainingskamp in en rondom de turnhal op het HQ-terrein. Getracht wordt de overlast voor omwonenden tot een minimum te beperken, maar zouden er tijdens het kamp problemen zijn dan kunt u contact opnemen met Daniëlle Driessen 06 51 32 18 66 of Hanneke van Keulen 06 41 19 55 07.