Selecteer een pagina

Beste wijkbewoners,

Recentelijk is er vergunnig verleend voor de  bouw van 2 grote distributiecentra op het terrein waar voorheen de Philipsfabriek gelegen was. Direct omwonenden maar ook op afstand wonende wijkbewoners vrezen voor grote overlast.

De stichting Kanaalzone 2, groen, veilig en gezond organiseert een informatieavond over de voorgenomen plannen en de mogelijkheid hier op die avond bezwaar tegen te kunnen aantekenen. Onderstaand de uitnoding van deze stichting.

Beste Buurtbewoners ,

Velen onder u zijn boos over het verlenen van de vergunning voor de bouw van de 2 mega loodsen op het voormalige Philips terrein .

Enerzijds omdat die grote hoge loodsen niet passen in deze groene omgeving, anderzijds vanwege de verkeersproblematiek die het gebruik van deze loodsen met zich mee zal brengen en waar heel Weert last van krijgt. 

Ook zijn er veel mensen boos omdat het eens moet ophouden met de verdozing van onze omgeving. 

De gemeenteraad vindt dat die dozen hier niet kunnen, maar het college van B&W heeft toch vergunning verleend.

Daarom hebben we als Stichting een jurist ingeschakeld die ons gaat helpen met het indienen van een pittig bezwaarschrift.

Maar bezwaar indienen is niet alleen iets voor de Stichting, u kunt dat ook!

Het is belangrijk dat de gemeente veel signalen krijgt van burgers.

Voor veel mensen zal het de eerste keer zijn dat ze een bezwaar indienen. Wij willen u daar graag bij helpen.

U bent van harte uitgenodigd op maandag 29 januari om 19:30 uur voor een informatieavond over bezwaarmogelijkheden in  partycentrum de Sluis.

Wij willen u graag vertellen wat er precies staat te gebeuren op Kanaalzone 2 en hoe u daartegen bezwaar kunt maken.

Zo’n bezwaar maken kost u niets, en is laagdrempelig. U hoeft er alleen voor te zorgen dat u tijdig uw bezwaar aflevert op het gemeentehuis.

Dus: kom op 29 januari naar partycentrum de Sluis! We beginnen om 19:30 uur. Inloop vanaf 19:00 uur.

Namens het bestuur van de Stichting Kanaalzone 2, Groen,Veilig en Gezond,

Harry  Suilen,
secretaris / penningmeester