Selecteer een pagina

Succesvolle wijkschouw

Vrijdag 7 december hebben diverse belangstellende wijkbewoners samen met vertegenwoordigers van de Gemeente Weert en de wijkraad een wijkschouw uitgevoerd. Dit op basis van de door wijkbewoners ingebrachte punten.

Hoewel niet elk punt gehonoreerd kon worden, zijn afspraken gemaakt over snoeien en groenonderhoud en worden diverse punten m.b.t. infrastructuur en verkeersveiligheid bij de respectievelijke gemeente-afdelingen uitgezet. De mensen die een punt hebben ingebracht worden binnenkort in detail door de wijkraad geïnformeerd.

Geen garanties

Tijdens de commissievergadering Ruimte en Economie (6 dec j.l.) heeft de wijkraad gepoogd harde toezeggingen te krijgen over het vervolg van de huisvesting van arbeidsmigranten. (meer…)