Selecteer een pagina
Documentairefilm Bisschoppelijk College

Documentairefilm Bisschoppelijk College

Vier extra voorstellingen filmdocumentaire over Bisschoppelijk College en De Lichtenberg

Vanwege de enorme belangstelling heeft Gotcha Cinema, in overleg met Stadsgidsen Weert en Stichting Behoud de Lichtenberg, vier extra voorstellingen vastgelegd.

Naast de première op 12 april (uitverkocht) wordt de film ook vertoond op:

 • zondag 14 april om 16.15 uur,
 • woensdag 17 april om 20.15 uur.
 • donderdag 18 april om 20.15 uur
 • en zondag 21 april om 16.15 uur.

 

Over de film

Stadgidsen Weert en Stichting Behoud de Lichtenberg hebben in coproductie een filmdocumentaire gemaakt met als titel ‘BC de Campus…tussen droom en werkelijkheid’.

De film is mede tot stand gekomen door financiële ondersteuning van Provisus St. Jozef.

Het idee en scenario zijn van stadsgids Harrie Mennen en de film is geproduceerd door Jo van Geneijgen, bekend van de films over o.a. de Wertha Brouwerij en ‘Leuken, in vroeger jaren’.

De filmdocumentaire van bijna 50 minuten uur gaat op 12 april in première in Gotcha Cinema. 

Kaartjes à € 7,50 zijn te bestellen via www.gotcha-weert.nl of telefonisch 0495-532002. 

 

Trailer

Deze documentaire gaat over de geschiedenis van het Bisschoppelijk College, een van de oudste middelbare scholen van Nederland.  De film biedt een blik op de locaties, het vroegere schoolleven, de architectuur en het veranderende inzicht in wat er in de naoorlogse periode belangrijk werd geacht voor de opgroeiende jeugd.

 

Zie ook trailer ‘BC de Campus…tussen droom en werkelijkheid’: https://youtu.be/9wbr6p63dCg?si=jbW6DS3mkplaM5VY

Verhaal

De film vertelt het verhaal aan de hand van unieke foto’s, filmfragmenten en interviews bijvoorbeeld met oud-leerlingen en medeoprichter van Stichting Behoud de Lichtenberg, Rob Langeslag. Maar ook met Peter Verkennis. Hij bracht Bospop tussen 1985 en 1993 met veel succes naar het openluchttheater. Ook leraren komen voorbij zoals priester-econoom Jules Nabben en docente Margriet Bienemann.

Al met al schetst de film een prachtig tijdsbeeld van de voorbije jaren.

Actueel

Op het ogenblik is er volop discussie over de vraag: wat moet er met de Lichtenberg gebeuren?

De film geeft daar geen uitsluitsel over, maar doet wel een aantal suggesties toegelicht met art impressions van Stichting Behoud de Lichtenberg.

Hoe nu verder? Díe vraag maakt deze film over het verleden zo actueel. Daarnaast is het natuurlijk een feest van herkenning voor oud-leerlingen en personeel; het weerzien met hún oude school en docenten gekleurd met anekdotes uit die tijd.

Kortom een documentaire die ook los van een wandeling het bekijken zéér de moeite waard is.

Buurtgezinnen, opvoeden dat doen we samen

Buurtgezinnen, opvoeden dat doen we samen

In ieder gezin zit het weleens tegen en soms stapelen problemen zich op. Bijvoorbeeld door een echtscheiding, door ziekte van één van de ouders of door een kind dat extra zorg nodig heeft. Dat vraagt veel van ouders. Met tijdig een steuntje in de rug kan de last van ouders wat verlicht worden en kunnen de kinderen wat extra aandacht krijgen. Dat is de kern van Buurtgezinnen!

Lees meer door hier te klikken

24 augustus Viering onafhankelijkheid Oekraïne

Op 24 augustus zal wederom herdacht worden dat Oekraine sinds 1991 onafhankelijk is geworden.

Vorig jaar hebben Punt Welzijn en Ed Snaphaan dat met hun en gastgezinnen gevierd met een Heilige Mis en een bijeenkomst voor gasten Oekraine en belangstellende inwoners van Weert.

Daar nu de meeste gasten uit Oekraine verblijven op de kazerne hebben zij besloten deze viering op donderdag 24 augustus plaats te laten vinden in de theaterzaal van de kazerne.

Medewerking zal worden verleend door het VrijeTijdsOrkest die o.a het volkslied Oekraine zullen uitvoeren, verder zal het Weerter Mannenkoor optreden en ook Illusionist Martijn Tullemans  zal een optreden verzorgen waarbij de kinderen een rol spelen bij diverse trucs. Daarnaast zullen de kinderen die op de school van de kazerne zitten enkele liedjes en dansjes uitvoeren.

Ook belangstellenden uit Weert zijn van harte welkom en derhalve verzoeken zij iedereen om aan te geven met hoeveel volwassenen en kinderen u zult komen zodat er gericht ingekocht kan worden.

De voorstelling in het Theater van de voormalige Van Horne kazerne begint om 14.00 uur en duurt tot ca. 17.00 uur.

Meldt u aan – onder vermelding van uw naam en met hoeveel volwassenen en hoeveel kinderen u komt – via een email aan edsnaphaan@home.nl of via een briefje achter te laten bij de vestiging van Punt Welzijn op de kazerne.

Aanmelden kan tot 15 augustus aanstaande!

Consensus over onderhoud bosjes Bungalowpark

Dinsdagochtend 20 september is met een grote delegatie van het bungalowpark, de verantwoordelijke ambtenaren van de Gemeente Weert en vertegenwoordigers van de wijkraad gesproken over het onderhoud van de bosjes (aan de PaulusPotterstraat en die aan de Van Goghlaan). Nadat de vertegenwoordigers van de Gemeente enige uitleg hadden gegeven over het wenselijke onderhoud bleek dat hiervoor toch te weinig draagvlak aanwezig was. Het merendeel van de aanwezige bewoners bepleitte terughoudend te zijn met het snoeien van de bosjes. Uit het gesprek kwamen een aantal actiepunten naar voren:

 1. Overhangende takken die het verkeer belemmeren verwijderen.
 2. In de randen van de bosjes gevaarlijke takken en dood hout verwijderen om ongevallen te voorkomen.
 3. Het opruimen van het groen dat door derden in het bos aan de Paulus Potterstraat zijn gedumpt.
 4. In het midden gedeelte van het bos alleen dode bomen  omzagen en bij voorkeur laten liggen zo ook reeds omgevallen dode bomen, dit ten behoeve van de toename aan biodiversiteit.

Verder zijn er nog een aantal opmerkingen gemaakt over overige zaken welke spelen in het bungalowpark:

 1. Op de Altweerterkapelstraat is veel zwerfafval aanwezig. Suggestie om weer blikvangers te plaatsen. Het opruimen van het zwerfvuil zal onder de aandacht van de aannemer gebracht worden. Vooralsnog worden er geen blikvangers geplaatst.
 2. Op de hoek van de van Goghlaan en de Rembrandlaan aandacht vragen voor het regelmatig verwijderen van bramen die het pad overgroeien. De aannemer krijgt in de groeiperiode opdracht om  de bramen te maaien.
 3. In het bosje paden aanleggen en speelvoorzieningen aanbrengen zoals rioolbuizen en boomstammen. Hier zal niet in voorzien worden.

Een bijzonder punt van aandacht is het illegaal storten van snoei- en tuinafval in de betreffende bosjes. Hier ligt een taak voor de aanwonenden en andere getuigen om bewuste personen direct op hun ongewenste gedrag aan te spreken. Zijn het bedrijven die zulke illegale activiteiten ontplooien, dan wordt geadviseerd bewuste bedrijfswagens te fotograferen en deze foto’s met een melding naar de boa’s of de politie te sturen.

https://www.weert.nl/melding en/of

https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/meldformulier.html?sid=444b1b16-ba53-46ca-a430-40f64ac9984e