Selecteer een pagina

Met de goedkeuring van de nota ‘huisvesting arbeidsmigranten Weert 2018’ door de gemeenteraad op 19 december jl. komt er per 1 januari een einde aan het gedogen van arbeidsmigranten op het HQ-terrein. Vanaf die datum is het voorlopige besluit tot gedogen ten einde, waardoor het verblijf in strijd is met het bestemmingsplan en dient de gemeente handhavend op te treden.Aangezien een groot aantal wijkbewoners samen met de wijkraad een bezwaar tegen dit eerdere besluit tot gedogen had ingediend, alsmede een verzoek tot handhaving, dienden deze bezwaarmakers gehoord te worden conform de hiervoor geldende wettelijke procedures.

Hiervoor was een hoorzitting belegd op 21 december jl. waarbij een twintigtal wijkbewoners aanwezig waren. De wijkraad gaf een toelichting op haar bezwaren en riep de adviescommissie en daarmee het college van B&W op, om vaart te maken met handhaven en tevens het bedrijventerrein Kanaalzone II te ontzien omdat daarmee het probleem niet uit onze woonwijk verdwijnt. De toelichting door de wijkraad kan hier gedownd worden, download pdf

Veel van de aanwezigen maakten gebruik van de mogelijkheid om de adviescommissie te vragen naar de procedurele afloop. In het kort komt dat hierop neer dat eerst nagegaan wordt welke bezwaarmakers ontvankelijk verklaard worden, vervolgens die bezwaren worden gewogen en hiervan een advies naar het college van B&W gegeven wordt. Laatste neemt vervolgens een besluit over het al dan niet toekennen van de bezwaren, en verbindt hier eventuele vervolgmaatregelen aan. E.e.a. zal in de loop van januari 2019 worden afgehandeld. Dit zal echter niet tot een nieuwe situatie leiden omdat door eerder genoemde raadsbesluit de nota is goedgekeurd waarbij geclusterde huisvesting in gebouwen complexen zoals de voormalige kazerne wordt uitgesloten. Wel is het mogelijk dat huurder en verhuurder van de gebouwen op de voormalige KMS, waarin thans nog arbeidsmigranten zijn ondergebracht, tegen de zogenaamde last onder bestuursdwang in beroep kunnen gaan.

Hier vindt u nog enkele publicaties in De Limburger ter informatie. ‘Heijmans wil geen horrorzomer meer in Weert’, download pdf  en ‘Migranten kosten politie helft van de tijd’ download pdf