Selecteer een pagina
Vervolg aanpak wateroverlast bungalowpark

Vervolg aanpak wateroverlast bungalowpark

31 mei jl. zijn de bewoners van het bungalowpark tijdens een goed bezochte informatieavond bijgepraat over de resultaten van de door de wijkraad geïnitieerde enquete, het onderzoek door Royal Haskoning DHV, de voorkeursvarianten voor de oplossing die nu uitgewerkt gaan worden en het plan van aanpak door de Gemeente Weert.  (meer…)