Selecteer een pagina

Het college van burgemeester en wethouders heeft een verzoek tot verlenging van het AZC aan de Kazernelaan in Weert afgewezen. Het COA had dit verzoek ingediend omdat het huidige contract in september 2020 afloopt en het COA op zoek is naar voldoende bedden om de vluchtelingenstroom op te vangen.

Eerder gemaakte afspraken
Het college laat weten begrip te hebben voor de situatie en begrijpt dat het COA deze vraag aan de gemeente Weert stelt. Desondanks is het college van mening dat er niet teruggekomen moet worden op het eerder genomen besluit. De gemeente Weert heeft 5 jaar geleden haar verantwoordelijkheid genomen. Daarbij is nadrukkelijk met het COA en de inwoners van Weert afgesproken dat de overeenkomst na 5 jaar eindigt.

COA zoekt bedden
Het COA heeft de gemeente Weert laten weten een tekort te hebben van het aantal opvanglocaties. Zij staan weer op het punt om mensen op te gaan vangen in grote evenementenlocaties. In dat kader heeft het COA de vraag gesteld om het AZC langer op te houden en na te denken over gefaseerde afbouw.

15 september 2020
De bestuursovereenkomst tussen de gemeente Weert en het COA loopt af op 15 september 2020. Op die datum worden de laatste vluchtelingen overgeplaatst. Het COA heeft daarna nog de tijd om de locatie te ontmantelen.

(persbericht van Gemeente Weert, 18 februari 2020)