Selecteer een pagina

College wijst verzoek voor verlenging AZC af

Het college van burgemeester en wethouders heeft een verzoek tot verlenging van het AZC aan de Kazernelaan in Weert afgewezen. Het COA had dit verzoek ingediend omdat het huidige contract in september 2020 afloopt en het COA op zoek is naar voldoende bedden om de vluchtelingenstroom op te vangen.

Eerder gemaakte afspraken
Het college laat weten begrip te hebben voor de situatie en begrijpt dat het COA deze vraag aan de gemeente Weert stelt. Desondanks is het college van mening dat er niet teruggekomen moet worden op het eerder genomen besluit. De gemeente Weert heeft 5 jaar geleden haar verantwoordelijkheid genomen. Daarbij is nadrukkelijk met het COA en de inwoners van Weert afgesproken dat de overeenkomst na 5 jaar eindigt.

COA zoekt bedden
Het COA heeft de gemeente Weert laten weten een tekort te hebben van het aantal opvanglocaties. Zij staan weer op het punt om mensen op te gaan vangen in grote evenementenlocaties. In dat kader heeft het COA de vraag gesteld om het AZC langer op te houden en na te denken over gefaseerde afbouw.

15 september 2020
De bestuursovereenkomst tussen de gemeente Weert en het COA loopt af op 15 september 2020. Op die datum worden de laatste vluchtelingen overgeplaatst. Het COA heeft daarna nog de tijd om de locatie te ontmantelen.

(persbericht van Gemeente Weert, 18 februari 2020)

Aantal bewoners AZC redelijk stabiel

Op 14 augustus vond het reguliere omwonenden overleg plaats met het COA. Terugblikkend op de afgelopen maanden was niet alleen het COA tevreden over de gang van zaken, maar ook de omwonenden gaven aan relatief weinig overlast te hebben ervaren. Ondanks dat er vooraf met enige zorg werd gekeken naar de zomerperiode, waarbij de grote aantallen asielzoekers meer dan bij slecht weer veelvuldig buiten de poorten van de voormalige kazerne vertoeven, bleek dat in goede harmonie te zijn verlopen. En met een totaal van 835 asielzoekers is dat toch een opluchting.
Er werd weliswaar melding gemaakt van een incident, een vechtpartij waarbij de hulp van de politie werd ingeroepen, maar behoudens dit incident was het een rustige periode. Wij hebben van het COA vernomen dat deze vechtersbazen zijn aangehouden door de politie en ingesloten zijn. Deze personen zullen niet meer terugkeren naar het COA in Weert en worden elders geplaatst.
Tot slot werd er melding gemaakt van de overvolle prullenbakken en troep in het nieuwe parkje aan de Nelissenhofweg. Dit heeft de aandacht van het COA.
Op 23 oktober is het volgende overleg waarbij alle omwonenden natuurlijk van harte welkom zijn.

Open Dag AZC 28 september

Open Dag AZC 28 september

We hebben volgende uitnodiging ontvangen: Nog een paar weken en dan is het zover! Bijna alle opvanglocaties van het COA openen 28  september hun deuren voor de Open azc Dag!
Het azc in Weert doet natuurlijk mee!
(meer…)