Selecteer een pagina

Op 14 augustus vond het reguliere omwonenden overleg plaats met het COA. Terugblikkend op de afgelopen maanden was niet alleen het COA tevreden over de gang van zaken, maar ook de omwonenden gaven aan relatief weinig overlast te hebben ervaren. Ondanks dat er vooraf met enige zorg werd gekeken naar de zomerperiode, waarbij de grote aantallen asielzoekers meer dan bij slecht weer veelvuldig buiten de poorten van de voormalige kazerne vertoeven, bleek dat in goede harmonie te zijn verlopen. En met een totaal van 835 asielzoekers is dat toch een opluchting.
Er werd weliswaar melding gemaakt van een incident, een vechtpartij waarbij de hulp van de politie werd ingeroepen, maar behoudens dit incident was het een rustige periode. Wij hebben van het COA vernomen dat deze vechtersbazen zijn aangehouden door de politie en ingesloten zijn. Deze personen zullen niet meer terugkeren naar het COA in Weert en worden elders geplaatst.
Tot slot werd er melding gemaakt van de overvolle prullenbakken en troep in het nieuwe parkje aan de Nelissenhofweg. Dit heeft de aandacht van het COA.
Op 23 oktober is het volgende overleg waarbij alle omwonenden natuurlijk van harte welkom zijn.