Selecteer een pagina

Geachte redactie,

naar aanleiding van het artikel in ‘De Limburger’ van 19 februari jl. over de aanstaande ontmoeting van de nieuwe COA-bestuurder met B&W van de gemeente Weert en het mogelijke gespreksonderwerp ‘verlenging van het verblijf van asielzoekers op het HQ-terrein’ willen wij op voorhand duidelijk stelling nemen.

De stichting Wijkraad Rond de Kazerne vindt een verlenging van de bestuursovereenkomst tussen COA en Gemeente Weert onacceptabel. Overeenkomstig de huidige bestuursovereenkomst vinden wij dat de voorwaarden van maximaal 1000 asielzoekers gedurende maximaal 5 jaar (eindigend op 15 september 2020) gestand gedaan moeten worden omdat daarmee de gemeente Weert, en onze wijk in het bijzonder, een bovenproportionele bijdrage in de opvang van asielzoekers in de regio Midden-Limburg heeft vervult en nog vervult. Deze belasting willen wij niet gecontinueerd hebben, te meer omdat een  groot deel van de thans hier verblijvende asielzoekers geen oorlogsvluchtelingen zijn, maar om andere redenen hun thuisland hebben verlaten. Redenen die in de meeste gevallen kansloos zijn om een asielzoekerstatus te verkrijgen.

Als wijkraad hebben we de burgemeester dringend verzocht om met de COA-bestuurder te overleggen over het tijdig opstellen van het ontruimingsplan en tijdig te beginnen met de daadwerkelijke uitvoering,  zodat op 15 september 2020 de gebouwen ook daadwerkelijk verlaten zijn. De burgemeester heeft toegezegd dit te zullen doen. Waarom daar in het artikel geen melding van gemaakt wordt is ons een raadsel.

Het behoud c.q. verbetering van de leefbaarheid in onze wijk is ons hoofdaandachtsgebied. In dit verband ondersteunen wij van harte de initiatieven van de eigenaar van het voormalige KMS-terrein – HQ Weert CV – om hier duurzame bestemmingen te ontwikkelen rond de centrale thema’s ‘zorg’, ‘educatie’, ‘sport’ en ‘ontwikkeling’. Ook deze ontwikkeling heeft onze continue aandacht. Daarbij is de bestaande huisvesting van asielzoekers een remmende factor, die daarom ook zo snel mogelijk beëindigd dient te worden.

Tenslotte vragen wij ons af hoe de krachtenverhouding is tussen een bestuursovereenkomst (COA – Gemeente Weert) en een huurcontract (COA – HQ) en of deze onder bepaalde voorwaarden door een hoger overheidsorgaan nietig verklaard kunnen worden. Herhaaldelijk heeft B&W van de Gemeente Weert bevestigd dat de huisvesting van asielzoekers op het HQ-terrein per 15 september 2020 is afgelopen. Het management van HQ heeft aan ons bevestigd dat het huurcontract met het COA per 15 september 2020 afloopt en dat thans reeds aangegeven is dit van de zijde van HQ niet te willen verlengen. Wij gaan er vanuit dat zowel Gemeente Weert als HQ Weert hun rug recht houden en voor de belangen en de leefbaarheid van onze wijk Rond de Kazerne zullen opkomen.

namens bestuur Stichting Wijkraad Rond de Kazerne

Frans van Tuel