Selecteer een pagina

Gratis Cursus Reanimeren 6 maart a.s.

Als elke seconde telt……

Met een AED (Automatische Externe Defibrillator) in de buurt kan een mensenleven gered worden.

In onze wijk zijn er al 4 openbare AED’s beschikbaar. Wij zijn voornemens een 5e apparaat aan de Dijkerhof nr. 2 te plaatsen. Maar dan zijn er wel vrijwilligers in de omgeving nodig die een dergelijke AED kunnen bedienen.

Daarvoor ontvangt u een (gratis) cursus en bent u bereid zich te laten registreren opdat u in geval van nood in uw directe omgeving opgeroepen kunt worden.

De cursus vindt plaats op vrijdagavond 6 maart a.s. van 19.00 – 20.30 uur in het clubgegebouw van duikvereniging ‘De Peddemoeek’, Kazernelaan 113 A.

Meldt u aan via de email van de wijkraad: info@wijkraadronddekazerne.nl

 

Locatie’s AED in onze wijk

Op dit kaartje vindt u een overzicht van AED’s in onze wijk. De rode pijlen verwijzen naar AED’s die voor onze vrijwilligers toegankelijk zijn.

Deze bevinden zich op de volgende adressen

  • hoek Scholtissenhofstraat / Henri Dunantstraat
  • Parklaan 7
  • Bregterweg 1
  • Dijkerstraat 60