Selecteer een pagina

In de week van 17 februari voert de gemeente Weert snoeionderhoud uit op de Lozerweg aan de grens van het stadswandelpark de IJzeren Man. Hinderlijke beplanting aan de rand van de Lozerweg wordt dan verwijderd. De gemeente heeft meerdere verzoeken gekregen om de beplanting te snoeien, omdat deze het verkeer belemmert. Met het onderhoud zal de beplanting de eerstkomende jaren het verkeer op de Lozerweg niet meer hinderen.

Verkeershinder door beplanting

De Lozerweg is een veel gebruikte ontsluitingsweg voor auto-, vracht- en fietsverkeer. Op dit moment heeft het verkeer last van begroeiing die over de weg hangt. Hierdoor worden fietsers richting het midden van de rijbanen gedwongen en raken auto’s de overhangende takken bij het voorbijgaan.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de overhangende takken tot net boven de grond. De beplanting zal later weer uitschieten. Aanwezige bomen, zoals eiken, berken en dennen, worden niet weggenomen.

Tijdens de werkzaamheden worden plaatselijk tijdelijke verkeersmaatregelen genomen om het verkeer veilig te regelen. De Lozerweg wordt voor het snoeiwerk niet afgesloten.

Excursie

De gemeente Weert heeft afgelopen oktober een excursie in het IJzeren Man gebied gehouden voor geïnteresseerde inwoners. Deelnemers hebben toen aangegeven dat zij de beplanting in de rand graag zo veel mogelijk gesloten houden. Gesloten beplanting ontneemt namelijk het zicht op de bedrijvigheid aan de noordkant van de Lozerweg. Dat komt de natuurbeleving ten goede. Helaas wordt de randbeplanting door de noodzakelijke snoeimaatregel voor één à twee groeiseizoenen meer transparant.

In het voorjaar 2020 organiseert de gemeente weer een excursie waar iedereen aan mag deelnemen.