Selecteer een pagina

De jaarlijkse wijkschouw vindt plaats op donderdag 11 januari van 13.30 tot ca. 16.00 uur. Verzamelpunt is het parkeerterrein van HQ aan de Nelissenhofweg.

Veel buurtbewoners hebben een aandachtspunt gemeld. Dit kan zijn op het gebied van openbaar groenbeheer, verkeersveiligheid of sociale veiligheid, overlast etc. Als u nog een besprekingspunt wilt aandragen, doe het dan vóór woensdag 10 januari via info@wijkraadronddekazerne.nl.