Vrijdag 7 december hebben diverse belangstellende wijkbewoners samen met vertegenwoordigers van de Gemeente Weert en de wijkraad een wijkschouw uitgevoerd. Dit op basis van de door wijkbewoners ingebrachte punten.

Hoewel niet elk punt gehonoreerd kon worden, zijn afspraken gemaakt over snoeien en groenonderhoud en worden diverse punten m.b.t. infrastructuur en verkeersveiligheid bij de respectievelijke gemeente-afdelingen uitgezet. De mensen die een punt hebben ingebracht worden binnenkort in detail door de wijkraad geïnformeerd.

Naar aanleiding van de vele zienswijzen waaruit bleek dat er in de gemeente Weert geen draagvlak is voor de geclusterde huisvesting van arbeidsmigranten in woonwijken, wordt deze optie volledig geschrapt in de betreffende beleidsnota. Hartelijk dank aan alle wijkbewoners die onze zienswijze hebben ondertekend en daarmee hebben bijgedragen aan het behoud van de leefbaarheid in onze wijk en de voortzetting van de hoogwaardige ontwikkeling van het HQ-terrein!Lees verder »

Eerder hebben we onder de kop ‘Inrichting Park De IJzeren Man’ u geïnformeerd over de plannen voor de inrichting van het openbare gebied in de omgeving van De Lichtenberg, globaal begrensd door Kazernelaan, Nelissenhofweg, Diesterbaan , Houtelingsweg en Voorhoeveweg.

Inmiddels is een definitieve versie gepubliceerd waarover de Gemeenteraad binnenkort een besluit zal nemen.Lees verder »

aedEr hebben zich 8 nieuwe vrijwilligers voor het AED-netwerk in onze wijk gemeld. Samen met een aantal vrijwilligers van het eerste uur nemen zij binnenkort deel aan een reanimatie-training.

Hartelijk dank aan hen die gehoor gegeven hebben aan de oproep. Zou u na het lezen van dit bericht ook overwegen om vrijwilliger te worden, stuur dan een email naar Annelies Kreber: afkb01@gmail.com