Selecteer een pagina

Welkom op onze website!

 

Burenhulp tijdens Corona-crisis

Beste buurt- en wijkgenoten, Carlijn heeft via de whatsapp-groep Buurtapp Kazerne 2.0 opgeroepen om eventuele hulpvragen via deze groep te plaatsen, zodat buurtgenoten die beschikbaar zijn, een helpende hand kunnen bieden. Een heel mooi initiatief! Als u nog geen lid...

Lees meer

Gratis Cursus Reanimeren 6 maart a.s.

Als elke seconde telt…… Met een AED (Automatische Externe Defibrillator) in de buurt kan een mensenleven gered worden. In onze wijk zijn er al 4 openbare AED's beschikbaar. Wij zijn voornemens een 5e apparaat aan de Dijkerhof nr. 2 te plaatsen. Maar dan zijn er wel...

Lees meer

College wijst verzoek voor verlenging AZC af

Het college van burgemeester en wethouders heeft een verzoek tot verlenging van het AZC aan de Kazernelaan in Weert afgewezen. Het COA had dit verzoek ingediend omdat het huidige contract in september 2020 afloopt en het COA op zoek is naar voldoende bedden om de...

Lees meer

Aanplant van nieuwe bomen

In het kader van het voornemen van de gemeente Weert om per jaar een substantieel aantal nieuwe bomen te planten, heeft de Commissie Groen van de wijkraad een aantal potentiële locaties met vertegenwoordigers van de gemeente besproken. Vervolgens zijn deze locaties op...

Lees meer