Selecteer een pagina

Consensus over onderhoud bosjes Bungalowpark

Dinsdagochtend 20 september is met een grote delegatie van het bungalowpark, de verantwoordelijke ambtenaren van de Gemeente Weert en vertegenwoordigers van de wijkraad gesproken over het onderhoud van de bosjes (aan de PaulusPotterstraat en die aan de Van Goghlaan). Nadat de vertegenwoordigers van de Gemeente enige uitleg hadden gegeven over het wenselijke onderhoud bleek dat hiervoor toch te weinig draagvlak aanwezig was. Het merendeel van de aanwezige bewoners bepleitte terughoudend te zijn met het snoeien van de bosjes. Uit het gesprek kwamen een aantal actiepunten naar voren:

  1. Overhangende takken die het verkeer belemmeren verwijderen.
  2. In de randen van de bosjes gevaarlijke takken en dood hout verwijderen om ongevallen te voorkomen.
  3. Het opruimen van het groen dat door derden in het bos aan de Paulus Potterstraat zijn gedumpt.
  4. In het midden gedeelte van het bos alleen dode bomen  omzagen en bij voorkeur laten liggen zo ook reeds omgevallen dode bomen, dit ten behoeve van de toename aan biodiversiteit.

Verder zijn er nog een aantal opmerkingen gemaakt over overige zaken welke spelen in het bungalowpark:

  1. Op de Altweerterkapelstraat is veel zwerfafval aanwezig. Suggestie om weer blikvangers te plaatsen. Het opruimen van het zwerfvuil zal onder de aandacht van de aannemer gebracht worden. Vooralsnog worden er geen blikvangers geplaatst.
  2. Op de hoek van de van Goghlaan en de Rembrandlaan aandacht vragen voor het regelmatig verwijderen van bramen die het pad overgroeien. De aannemer krijgt in de groeiperiode opdracht om  de bramen te maaien.
  3. In het bosje paden aanleggen en speelvoorzieningen aanbrengen zoals rioolbuizen en boomstammen. Hier zal niet in voorzien worden.

Een bijzonder punt van aandacht is het illegaal storten van snoei- en tuinafval in de betreffende bosjes. Hier ligt een taak voor de aanwonenden en andere getuigen om bewuste personen direct op hun ongewenste gedrag aan te spreken. Zijn het bedrijven die zulke illegale activiteiten ontplooien, dan wordt geadviseerd bewuste bedrijfswagens te fotograferen en deze foto’s met een melding naar de boa’s of de politie te sturen.

https://www.weert.nl/melding en/of

https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/meldformulier.html?sid=444b1b16-ba53-46ca-a430-40f64ac9984e

 

Buurtbijeenkomst Schildersbuurt (bungalowpark) 13 juni a.s.

Op de jaarvergadering van 6 oktober 2021 hebben we aangekondigd eens per jaar met elk van de buurten die onze wijk vormen afzonderlijk een informeel gesprek te hebben over de leefbaarheid in de buurt en andere onderwerpen waar wij als wijkraad iets kunnen betekenen.

Als eerste nodigen wij de ‘schildersbuurt’ ofwel ‘het bungalowpark’ uit om samen met ons van gedachten te wisselen onder genot van een koffie/thee en wat lekkers.

De bijeenkomst is op maandag 13 juni a.s. in Partycenter-restaurant De Sluis, Industriekade 58 in Weert, aanvang 19.30 uur. Wij streven ernaar om 21.30 uur de bijeenkomst af te sluiten.

Wilt u zo vriendelijk zijn om u aan te melden via info@wijkraadronddekazerne.nl zodat we weten hoeveel vlaai we moeten inkopen?

De overige bijeenkomsten zijn gepland op

12 september (Schrijversbuurt)

16 januari 2023 (Hofjes)

23 maart 2023 (Boshoverbeek)

De jaarvergadering van de Wijkraad vindt plaats op 18 juli aanstaande. Daar volgt nog een aparte uitnodiging voor.