Selecteer een pagina

Nieuw: digitale nieuwsbrief Gemeente Weert

Sinds kort verstuurt de gemeente Weert een ‘algemene nieuwsbrief’. Dit is een tweewekelijkse digitale nieuwsbrief met informatie en actueel nieuws van de gemeente Weert. Indien nodig verschijnt de nieuwsbrief vaker dan normaal, zoals nu in verband met de maatregelen tegen het coronavirus. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via www.weert.nl/nieuwsbrief

Heb je je al aangemeld voor een andere nieuwsbrief van de gemeente Weert? Dan kun je je niet via de link aanmelden, omdat je al geregistreerd bent. Onderaan de nieuwsbrieven van de gemeente Weert vind je een link waar je je voorkeuren kan aanpassen. Daar kun je aangeven dat je voortaan óók de algemene nieuwsbrief wil ontvangen. Of stuur een mailtje naar communicatie@weert.nl

Oproep tot deelname onderzoek Gemeente Weert mbt communicatie

De gemeente Weert vindt het belangrijk dat al haar inwoners geïnformeerd worden over het gemeentenieuws.

Nu en in de toekomst. De gemeente gebruikt diverse on- en offlinekanalen om het huidige gemeentenieuws te communiceren met haar inwoners en andere belanghebbenden in de gemeente.

Met deze enquête wil de gemeente inzicht krijgen in de volgende onderdelen:

  1. De wijze van het tot zich nemen van het gemeentenieuws;
  2. De frequentie van het lezen van het gemeentenieuws;
  3. Het profiel en de behoefte van de lezer, en de niet-lezer;
  4. Tips en tops rondom het gemeentenieuws.

 

Het onderzoek moet ook duidelijk maken hoe om te gaan met het feit dat VIA Limburg vanaf 1 januari 2020 niet meer huis-aan-huis wordt bezorgd. In dit blad publiceert de gemeente onder meer de Gemeentewijzer en de pagina ‘Samen Leven in Weert’ met informatie over Wmo, jeugd en participatie.

De Enquête

De vragenlijst is in te vullen via: https://enquete.toponderzoek.com/GemeentenieuwsWeert

Wijkschouw 8 november

Op vrijdag 8 november a.s. vindt de jaarlijkse wijkschouw plaats. Belangstellenden verzamelen zich om 10.00 u. op het parkeerterrein van HQ Quartier aan de Nelissenhofweg.

Omwille e.e.a. goed te kunnen voorbereiden vragen wij u uw punten van aandacht per e-mail vóór 2 november te sturen naar info@wijkraadronddekazerne.nl. Vergeet daarbij niet uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden.

Schoonmaak beken en sloten in natuurgebied De IJzeren Man

Schoonmaak beken en sloten in natuurgebied De IJzeren Man

In natuurgebied De IJzeren Man liggen verschillende beken. Water stroomt hier, bijvoorbeeld vanuit de Zuid Willemsvaart, naar andere gebieden. Het beheer van zogenoemde watergangen in het openbaar gebied is een taak van de gemeente. Daarnaast staat een sloot of beek vaak niet op zichzelf. Deze is vaak onderdeel van een groter waterafvoerstelsel. Om wateroverlast op de ene plek en droogte op de andere plek te voorkomen, is het belangrijk dat sloten en beken worden onderhouden. Hiermee wordt ook het grondwaterniveau op pijl gehouden, waardoor bomen en planten in leven blijven en dieren een drinkwatervoorziening in het gebied hebben.

Op dit moment staat de beek rondom De Lichtenberg al een tijdje droog. Deze beek staat in verbinding met de Zuid-Willemsvaart en de waterafvoer van een deel van de wijk Rond de kazerne. Om te voorkomen dat de flora en fauna een tekort aan water hebben, wordt er onderhoud uitgevoerd aan beken in natuurgebied De IJzeren Man.

Takken en bladeren blokkeren nu de watertoevoer. Om de watertoevoer weer op gang te helpen, worden beken in natuurgebied De IJzeren Man schoongemaakt. Vanaf 26 september wordt er met graafmachines aan de sloten en beken gewerkt. Daarvoor hoeven geen bomen te worden gekapt.

Tijdelijk gronddepot Industriekade

Met de herinrichting van de wijk Keent worden o.a de riolering vervangen en worden wegen opnieuw ingericht. De hierbij afgegraven grond wordt later weer hergebruikt en daarvoor tijdelijk opgeslagen. De gebeurt bij de nieuwe haven aan de Industriekade. Het depot wordt voor ongeveer anderhalf jaar in gebruik genomen.

Voor meer informatie: klik hier

 

Statuten geactualiseerd

Per 3 juni 2019 zijn de statuten van de Stichting Wijkraad Rond de Kazerne geactualiseerd. De vorige uit 2003 voldeden op een aantal punten niet meer aan de huidige situatie.

klik hier voor de statuten, download pdf