Selecteer een pagina

In natuurgebied De IJzeren Man liggen verschillende beken. Water stroomt hier, bijvoorbeeld vanuit de Zuid Willemsvaart, naar andere gebieden. Het beheer van zogenoemde watergangen in het openbaar gebied is een taak van de gemeente. Daarnaast staat een sloot of beek vaak niet op zichzelf. Deze is vaak onderdeel van een groter waterafvoerstelsel. Om wateroverlast op de ene plek en droogte op de andere plek te voorkomen, is het belangrijk dat sloten en beken worden onderhouden. Hiermee wordt ook het grondwaterniveau op pijl gehouden, waardoor bomen en planten in leven blijven en dieren een drinkwatervoorziening in het gebied hebben.

Op dit moment staat de beek rondom De Lichtenberg al een tijdje droog. Deze beek staat in verbinding met de Zuid-Willemsvaart en de waterafvoer van een deel van de wijk Rond de kazerne. Om te voorkomen dat de flora en fauna een tekort aan water hebben, wordt er onderhoud uitgevoerd aan beken in natuurgebied De IJzeren Man.

Takken en bladeren blokkeren nu de watertoevoer. Om de watertoevoer weer op gang te helpen, worden beken in natuurgebied De IJzeren Man schoongemaakt. Vanaf 26 september wordt er met graafmachines aan de sloten en beken gewerkt. Daarvoor hoeven geen bomen te worden gekapt.