Selecteer een pagina

Op de jaarvergadering van 6 oktober 2021 hebben we aangekondigd eens per jaar met elk van de buurten die onze wijk vormen afzonderlijk een informeel gesprek te hebben over de leefbaarheid in de buurt en andere onderwerpen waar wij als wijkraad iets kunnen betekenen.

Als eerste nodigen wij de ‘schildersbuurt’ ofwel ‘het bungalowpark’ uit om samen met ons van gedachten te wisselen onder genot van een koffie/thee en wat lekkers.

De bijeenkomst is op maandag 13 juni a.s. in Partycenter-restaurant De Sluis, Industriekade 58 in Weert, aanvang 19.30 uur. Wij streven ernaar om 21.30 uur de bijeenkomst af te sluiten.

Wilt u zo vriendelijk zijn om u aan te melden via info@wijkraadronddekazerne.nl zodat we weten hoeveel vlaai we moeten inkopen?

De overige bijeenkomsten zijn gepland op

12 september (Schrijversbuurt)

16 januari 2023 (Hofjes)

23 maart 2023 (Boshoverbeek)

De jaarvergadering van de Wijkraad vindt plaats op 18 juli aanstaande. Daar volgt nog een aparte uitnodiging voor.