Selecteer een pagina

De gemeente Weert voert in 2020 werkzaamheden uit in het gebied van De IJzeren Man en aan een aantal landschapselementen. Er worden nieuwe bomen geplant, er worden onderhoudsmaatregelen uitgevoerd en er vindt een begrazing van schapen plaats. Met deze werkzaamheden zorgt de gemeente ervoor dat het gebied op een duurzame manier in stand gehouden wordt. Mensen die geïnteresseerd zijn in deze werkzaamheden kunnen in het voorjaar mee op een excursie waar extra uitleg wordt gegeven. Hier wordt ook input opgehaald voor het onderhoudsplan in 2021.

Onderhoud aan landschapselementen

Landschapselementen zijn onderdelen van een landschap, zoals boomrijen, houtwallen en bosschages. In 2020 gaat de gemeente aan verschillende landschapselementen onderhoud uitvoeren. Zo worden er op 4 plekken jonge fijnsparren en essen aangeplant, omdat deze hier aan het afsterven zijn. Daarnaast wordt er onderhoud uitgevoerd aan houtwallen. Een houtwal is een aarden wal begroeid met bomen en struiken.

Jonge klimaatbestendige bomen planten

Door de storm in januari 2018 heeft de gemeente verzwakte bomen moeten verwijderen in het IJzeren Mangebied. Deze bomen zorgden namelijk voor een onveilige situatie. In 2019 zijn in de grootste stormgaten 250 jonge klimaatbestendige bomen aangeplant.

In het onderhoudsplan van 2020 is geen bosverjonging in het IJzeren Mangebied meer opgenomen. De resterende stormgaten zijn namelijk te klein om jonge aanplant te laten groeien. Aanplant van klimaatbestendige soorten kan alleen als de stormgaten door kap groter worden gemaakt. Dit onderwerp wordt tijdens de excursie besproken.

Schapenbegrazing

Daarnaast gaan circa 250 schapen in het gebied grazen. De kudde trekt door het gebied en eet daarbij grassen en kruiden. Een deel van deze grassen en kruiden blijft staan en is geschikt als overwinteringsplek voor insecten en kleine zoogdieren. Bovendien verspreidt de rondtrekkende kudde schapen verschillende zaden en insecten van het ene naar het andere natuurterrein.

Excursie

In het voorjaar organiseert de gemeente weer een excursie in De IJzeren Man en langs een aantal landschapselementen. Hier wordt uitleg gegeven over de geplande werkzaamheden in 2020. Net als tijdens vorige excursies, wil de gemeente ook input ophalen voor het onderhoudsplan in 2021.

De datum van de excursie is nog niet bekend. Mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen dit wel alvast aangeven door een email te sturen naar L.rossen@weert.nl.