Selecteer een pagina

Tijdens de raadsvergadering van de Gemeente Weert op 28 februari jl. is het bestemmingsplan ‘Kazernelaan 101’ vastgesteld.

De officiële mededeling hiervan in de Staatscourant vindt u hier: pdf download

De wijkraad heeft, als indiener van een zienswijze, de wijzigingen aan aanvullingen schriftelijk bevestigd gekregen pdf download

Overige stukken zijn de vinden onder de stamtafel Weert West