Selecteer een pagina

Sinds enige tijd is er een nieuwe buurtpreventieapp, de 2.0 buurtapp. Was voorheen de preventieapp voor geheel Weert-zuid is nu de 2.0 app alleen bedoeld voor onze 4 buurten: de Schildersbuurt, de Dichtersbuurt, Kazernelaan-zuid (ook wel de Hofjes-buurt genoemd) en de Boshoverbeek. Kortom, de Buurt rondom de Kazerne. De politie Weert, met name de wijkagent, neemt ook deel aan deze app.
Als u wilt worden toegevoegd aan deze buurtapp en zodoende de veiligheid in onze wijken wilt vergroten meldt u dan aan op: info@wijkraadronddekazerne.nl ter attentie van Oscar Sybesma.
Ook kent onze buurt een wijkpreventieteam. Gestreefd wordt om maandelijks eenmaal door de buurt te lopen en eventuele misstanden, aandachtspunten, verdachte zaken of anderszins te signaleren. Deze gegevens kunnen ook worden meegenomen in de jaarlijkse wijkschouw georganiseerd door de wijkraad .
Als u interesse heeft om mee te lopen met het wijkpreventieteam dan kunt u zich aanmelden via wijkpreventieronddekazerne@gmail.com t.a.v. Hans Boonen.