Selecteer een pagina

Recentelijk hebben we uit meerdere bronnen vernomen dat er een aanvraag ingediend zou zijn voor de bouw van een huisvesting van arbeidsmigranten langs de Industriekade op de locatie van de voormalige fabriek van Philips, direct grenzend aan onze wijk. Zowel bij de behandeling van de nieuwe beleidsnota inzake de huisvesting van arbeidsmigranten alsook bij de hoorzitting omtrent de bezwaren tegen het gedoogbesluit hebben we vorig jaar al dit potentiële probleem naar voren gebracht: voor onze wijk betekend dit een voortduring van de overlast omdat de looproute naar centrum en winkels nog steeds door onze wijk loopt en door het waarschijnlijk grotere aantal gehuisveste migranten de overlast eerder toeneemt.

Zaterdag 30 maart verscheen hierover een artikel in dagblad De Limburger, download pdf

Het zal duidelijk zijn dat wanneer deze plannen concreet worden, wij als wijk opnieuw een fel protest zullen laten horen.