Selecteer een pagina

Het zal u niet ontgaan zijn dat er tumult is rond de uitrit van het HQ-terrein op de Ambachtenhof en het verblijf van arbeidsmigranten op het HQ-terrein.

Uitrit

Een groep van buurtbewoners heeft gezamenlijk protest aangetekend tegen deze uitrit vanwege de hierdoor veroorzaakte overlast : verkeer (ook ’s morgens vroeg en ’s avonds laat), onveilige verkeerssituaties,  lawaai, veel arbeidsmigranten en asielzoekers die de kortste weg tussen Lidl  en HQ-terrein via de Hofjesbuurt kiezen en daarbij rommel achterlaten en herrie veroorzaken, en ten slotte verstoring van de openbare orde door drugsdealen en prostitutie bij de ingang van de Ambachtenhof.  De wijkraad ontkent deze situatie niet maar vindt het sluiten van de bewuste uitrit en het openen van een andere poort geen oplossing voor het probleem. Het probleem wordt dan enkel verplaatst naar onze mening.

Arbeidsmigranten 

De wijkraad stelt zich op het standpunt dat er handhavend opgetreden met worden richting verhuurder en huurder van bewuste verblijfslocaties van arbeidsmigranten op het terrein. Immers: het bestemmingsplan laat geen hotelfunctie (onzelfstandig wonen) toe tenzij deze direct verbonden met maar ondergeschikt is aan de kernfuncties gezondheid, zorg, educatie en sport. Het was dan ook logisch dat in mei door de toenmalig wethouder bekend gemaakt werd dat men zou gaan handhaven (last onder bestuursdwang) en dat daarmee een einde zou komen aan de bewoning door arbeidsmigranten per medio juli.

Echter, de daadwerkelijke handhaving c.q. oplegging van de bestuursdwang heeft niet plaatsgevonden. De arbeidsmigranten zijn nog steeds aanwezig en naar recentelijk blijkt: ze worden tot 1 januari 2019 gedoogd en in de tussentijd wordt nieuw beleid ontwikkeld en aan de gemeenteraad in december voorgelegd ten einde het verblijf  van arbeidsmigranten op het HQ-terrein te legaliseren na 1 januari 2019.

Als dit wettelijk kader eenmaal is gerealiseerd kan de eigenaar van het terrein deze situatie voortzetten tot ‘in eeuwigheid’. Dit is niet acceptabel: wij dulden geen achteruitgang van woongenot en leefbaarheid, om nog maar te zwijgen van economische schade. De wijkraad zal dan ook juridische stappen ondernemen om het gedogen en uiteindelijk legaliseren van het verblijf van arbeidsmigranten op het HQ-terrein tegen te gaan. Over hoe en wat zullen wij u in de nabije toekomst informeren.

Voorlichtingsavond 29 augustus jl.

Op deze avond waren buurtbewoners door de gemeente uitgenodigd om zich te laten informeren over de overlast t.g.v. arbeidsmigranten. De bezoekers waren onaangenaam verrast niets te horen over het opheffen van de overlast, maar te moeten vernemen dat de besluiten pas een week later publiek gemaakt zouden worden en dat men nu graag de overlast wilde inventariseren en samen met verhuurder en huurder wilden bespreken hoe deze zoveel mogelijk beperkt zou kunnen worden. Bovendien werden zij onderhouden met een verhaal over hoe nodig deze arbeidsmigranten waren en hoe men al zijn uiterste best deed om overlast te beperken.  Daarop heeft de wijkraad een duidelijke brief aan het College van B&W gericht, waar op wij tot op heden nog geen formeel antwoord hebben gekregen.

Meer informatie

Lees in volgende bijlages de details:

Brief wijkraad aan College B&W 30082018 download pdf

De Limburger 31082018 snel vertrek niet aannemelijk download pdf

De Limburger 03092018 wijkraad verzet zich tot uiterste download pdf

De Limburger 03092018 Letten mogen blijven download pdf

B&W besluit 28082018 huisvesting arbeidsmigranten download pdf

Wij verzamelen graag uw commentaar en wijze raad via ons e-mailadres: info@wijkraadronddekazerne.nl