Prikbord

Alle kroegpraat in één overzicht!

aed

Bericht AED

In het verleden heeft de Wijkraad geïnvesteerd in 4 zogenaamde Automatische Externe Defibrillatoren. Dit zijn apparaten die gebruikt kunnen worden bij de reanimatie van slachtoffers van een hartstilstand. De AED’s bevinden zich langs de openbare weg aan de Parklaan, Henri Dunantstraat, Bregterweg en Dijkerstraat. Een vrijwilligersgroep van ca. 20 mensen, woonachtig in onze wijk, hebben hiervoor een cursus gevolgd. Zij kunnen via een alert opgeroepen worden ter assistentie indien zich zo een noodsituatie voordoet. Ook kunnen eventueel vrijwilligers uit naburige wijken worden opgeroepen. De vrijwilligers zijn echter niet verplicht om op bepaalde tijden beschikbaar te zijn.

Bent u geïnteresseerd in deze zeer dankbare vorm van burenhulp? Neem dan contact op met Annelies Kreber via haar e-mail: afkb01@gmail.com

Omwonendenoverleg AZC

Direct nadat het Asiel Zoekers Centrum werd geopend, is er een regelmatig overleg gestart tussen de omwonenden, de leiding van het AZC, de wijkagent en de kabinetschef van de Burgemeester van de Gemeente Weert. Besproken worden onder andere de laatste ontwikkelingen op het AZC, eventuele overlast en vragen van omwonenden.

Voor 2019 zijn de volgende overlegmomenten gepland:

30 januari, 3 april en 5 juni.

Deze vinden plaats in Gebouw 2 van het AZC Weert en beginnen om 19.30 uur. Aanmelding per e-mail is gewenst indien u als nieuwe deelnemer deze bijeenkomst wenst te bezoeken. Neem ook een geldig legitimatiebewijs mee.

E-mail: edithvermeltfoort@coa.nl

Gemeentelijk Overleg AZC

Naar aanleiding van de komst van het AZC naar onze gemeente is er maandelijks voor geïnteresseerden een overleg met de Burgemeester en zijn Kabinetschef. Daarin worden de laatste ontwikkelingen vanuit de Gemeente en het AZC besproken en kunnen burgers met hun vragen terecht.

Voor 2019 zijn onderstaande vergaderingen gepland. Deze vinden plaats in de ‘Boskamer’ van het Gemeentehuis van Weert en starten om 19.30 uur.

7 januari.

11 maart

6 mei

3 juni

2 september

7 oktober

4 november

2 december

wattsaapp

Meldt u aan voor het Wijkpreventieteam en de BuurtWhatsApp 2.0

Sinds enige tijd is er een groep wijkbewoners die regelmatig door delen van onze wijk lopen en letten op onveilige situaties. Als u zich graag ben hen wil aansluiten, neem dan contact op met Hans Boonen of Vicky Camp via e-mail wijkpreventieronddekazerne@gmail.com

Ziet u zelf een verdachte of onveilige situatie: meldt dit dan direct aan de politie via 112 of 09008844 en vervolgens kunt u een bericht plaatsen in de BuurtWhatsApp 2.0 . Voor deze WhatsApp-groep kunt u zich aanmelden via wijkpreventieronddekazerne@gmail.com

Naar iets op zoek of iets aan te bieden?

Suggesties:

We zijn nog in opbouw en willen “het café” nog aantrekkelijker maken ? Kom met suggesties! info@wijkraadronddekazerne.nl